Reklam
Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Buna göre, okul rehberlik ve psikolojik danışma programı tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecek

Reklam

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireylerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek.

MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim sürecinin bütünlüğü içerisinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulacak, öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet edecek. Hizmet sunumunda, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşım esas alınacak.

Reklam

Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları, okulun imkanları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanacak, uygulanacak ve değerlendirilecek. Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içerisinde hesap verebilir bir yaklaşımla yürütülecek.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireylerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecek.

Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecek.

Reklam

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler esas alınarak sunulacak.

Hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecek

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik, psikoeğitim programı uygulama, akran temelli çalışmalar, bireyi tanıma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberliği çalışmaları ile yayın hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülecek. İhtiyaç halinde bu hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecek.

Resmi ve özel, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma servisinin; öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması, uygun fiziki koşullara sahip olması, bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekecek.

Eğitim kurumlarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman, gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirecek.

Rehber öğretmen ya da psikolojik danışman, merkezi sınavlarda görev alabilecek ve istemesi halinde belleticilik görevi yapabilecek. Ancak rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemeyecek.

Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına destek sağlayacak.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanların çalışma süreleri 1 iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saat olacak.

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması halinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilecek. Bu durumda rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanların yaz tatilleri 1 aydan az olamayacak.

AA

Sizin Seçtiklerimiz:

Sorumatik

Sorumatik Web Sitesi (Uygulaması) Kurucusu.Eğitim Uzmanı ve Yazar.Öğrencilere ücretsiz yardım etmeyi hedefleyen Yazar,Eğitimci,Mühendis.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı!

Buraya reklamları görmek için gelmediğini biliyoruz. Ama reklamlar SoruMatik i ücretsiz kullanabilmen için bize yardımcı oluyor.Lütfen reklam engelleyici yazılımı devre dışı bırakınız.