1.dereceden eşitsizlik

A,B ve C şıkları y<0 olduğu için E şıkkı y<-1 değerleri için doğru olmaz.
Ama D y nin ve x in her değeri için olur.

Cevap D