10 kuvvetleri ve bilimsel gösterim

Cevap:B açıklar mısınız?