10.sınıf acil yardım

Sıfırdan ve birbirinden farklı 3 tane rakamdan yalnız ca bir tanesi çift sayıdır.

Buna göre bu 3 rakamla oluşturulabilecek 4 basamaklı kaç tek doğal sayı vardır?

A) 48

B) 54

C) 72

D) 76

E) 81