10. Sınıf Matematik

Düzgün beşgenin iç açıları toplamı 540 olduğuna göre bir köşesinin açı değeri 540/5=108 derece olur. Şekilde D açısı 108 derecedir. Bu durumda FCD açısı 180-108 = 72 olur. CD // FE olduğuna göre x açısı bu açıya eşittir. Cevap 72 ve D seçeneği doğrudur.