12.Sınıf 1.Dönem Konuları Müfredatı MEB (Tüm Dersler)

12.Sınıf 1.Dönem konuları MEB müfrdatına aşağıdan ulaşabilirsiniz

12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

1. Dönem Konuları

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritmik Fonksiyon
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler.

2. Dönem Konuları

 • Limit
 • Süreklilik
 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları
 • Belirsiz İntegral
 • Çemberin Analitik İncelemesi

YKS Matematik Çıkarılan (Sorulmayacak) Konular için TIKLAYINIZ

12. Sınıf Matematik Temel Düzey Konuları

 • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Üslü ve Köklü İfadeler
  • Bilinçli Tüketici Aritmetiği
 • Veri
  • Veri Analizi
 • Ölçme
  • Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
 • Katı Cisimler
  • Küre ve Silindir

12. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

 • Çembersel Hareket
  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Dönerek Öteleme Hareketi
  • Açısal Momentum
  • Kütle Çekim Kuvveti
  • Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket
  • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı.
  • Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
  • Radyoaktivite
 • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Kuantum Fiziğine Giriş
  • Fotoelektrik Olayı
  • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
  • Görüntüleme Teknolojileri
  • Yarı İletken Teknolojisi
  • Süper İletkenler
  • Nanoteknoloji
  • Laser Işınları

2020 YKS Fizik Çıkmayacak Konular için Tıklayınız

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları ve Müfredatı

 • Türk Edebiyatına Giriş
  • Kelimede Anlam
 • Hikaye
 • Şiir
 • Roman
  • Paragrafta Anlam
 • Tiyatro
 • Deneme
 • Söylev (Nutuk)

12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ve Müfredatı

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve Müfredatı

 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

12. Sınıf Geometri Konuları ve Müfredatı

 • Trigonometri

  • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
  • Trigonometrik Denklemler
 • Dönüşümler

  • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 • Analitik Geometri

  • Çemberin Analitik İncelenmesi
 • 12. Sınıf Geometri Temel Düzey Konuları

 • Ölçme

  • Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
 • Katı Cisimler

  • Küre ve Silindir

12. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

 • Kimya ve Elektrik
  • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
  • Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
  • Elektrot Potansiyelleri
  • Kimyasallardan Elektrik Üretimi
  • Elektroliz
  • Korozyon
 • Karbon Kimyasına Giriş
  • Anorganik ve Organik Bileşikler
  • Basit Formül ve Molekül Formülü
  • Doğada Karbon
  • Lewis Formülleri
  • Hibritleşme-Molekül Geometrileri.
 • Organik Bileşikler
  • Hidrokarbonlar

  • Fonksiyonel Gruplar

  • Alkoller

  • Eterler

  • Karbonil Bileşikleri

  • Karboksilik Asitler

  • Esterler

  • 12. Sınıf İngilizce Konuları ve Müfredatı

  • Music

  • Friendship

  • Human Rights

  • Coming Soon

  • Psychology

  • Favors

  • News Stories

  • Alternative Energy

  • Technology

  • Manners

12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları ve Müfredatı

 • Sanat Metinleri

  • Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
  • Sanat Metinleri
  • Fabl
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Tiyatro (Oyun)
  • Şiir
  • Sözlü Anlatım
   • Konferans
   • Açık Oturum
   • Sempozyum
   • Forum
   • Münazara
  • Bilimsel Yazılar
   • Bilimsel Yazılar

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

 • Doğal Sistemler
  * Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
  * Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
  * Beşeri Sistemler
  * Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri
  * Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri
  * Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
  * Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
  * Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
  * Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  * Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
  * Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin
  * İlişkisi
  * Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi
  * Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
  * Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri
  * Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu
  * Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
  * Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
  * Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
  * Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  * Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim
  * Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
  * Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
  * Türkiye’nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler
  * Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve
  * Kültürel Bağlar
  * Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü
  * Ülkelerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
  * Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri
  * Doğal Kaynak Potansiyelinin Ülkelerin Bölgesel ve Küresel
  * İlişkilerine Olan Etkisi
  * Dünyadaki Başlıca Enerji Nakil Hatlarının Bölge ve Ülkelere Etkileri
  * Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar
  * Günümüz Çatışma Alanları
  * Çevre ve Toplum
  * Doğal Çevrenin Sınırlılığı
  * Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Ülkelerin Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politika ve Uygulamalar
  * Çevresel Örgüt ve Anlaşmaların Çevre Yönetimi ve Korunmasına Etkileri
  * Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı

 • Genden Proteine
  * Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  * Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  * Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  * Canlılık ve Enerji
  * Fotosentez
  * Kemosentez
  * Hücresel Solunum
  * Bitki Biyolojisi
  * Bitkilerin Yapısı
  * Bitkilerde Madde Taşınması
  * Bitkilerde Eşeyli Üreme
  * 12.4 Canlılar ve Çevre
  * Canlılar ve Çevre