2. Dereceden eşitsizlikler acilll

İki denklemi toplarsak (x+y)2 = 49 ve x+y = +7 olarak alıyoruz. Negatif değerleri almıyoruz.

x = 1 için y = 6
x = 2 için y = 5
x = 3 için y = 4
x = 4 için y = 3
x = 5 için y = 2
x = 6 için y = 1

çözüm kümesini oluşturur.