2. Dereceden eşitsizlikler

-3x + 6 < 0
6 < 3x
2 <x çözüm kümesidir.