62 cm uzunluğundaki çubuk

62cm uzunkuğundaki bir şerit küçükten büyüğe 2 nin pzitif tam sayı kuvvetleri uzunluklarında parçakara ayrılıyor daha sonra bu parçaların her biri küçükten büyüğe 3 ün pozitif tan sayı kuvvetlerine ayrılıyor her iki kesimdede istenen kuvvete eş uzunluk bılunmadığında öylece bırakılıyor oluşan bütün parçalardan en uzun olanı en kısa alandan kaç cm fazladır?

A-)5 B-)7 C-)13 D-)19