8.sınıf matematik eğim sorusu

y = ax + b şeklinde yazarsak eğim nedeniyle a = -4 olur.

y = -4x + b

X = -2 için y = 3 ise

3 = 8 + b ve b= -5 bulunur.

y = -4x - 5
y+4x+5 = 0

Cevap D

1 Beğeni