8.sınıf matematik

Doğru Cevap:c

y eksenini dik kesmesi için denklemde x in başındaki katsayının sıfır olması gerekmektedir.

m+2= 0
m=-2

Cevap C

1 Beğeni