9.sınıf üçgenler

ek çözüm olsun. Artık oranından da yapabiliriz.