Açı kenar bağıntıları. Bakabilir misiniz?

5 değil 2 değer alıyormuş :thinking: