Aciiilll bakar mısınız?

Doğru Cevap:

Cevap 90: 18 puan olanlardan birinin yarısını (9) alamamışsa (en fazla 8 alabilir) diğerlerine tam puan yazabiliriz, böylece 1. maddeyi sağlamamış ve maks puanı almış olur.