Açıklayıcı lűtfenn

Doğru Cevap:C

45 nm = 45. 10 (-6) mm
45.10(-6) = 4.5 10(-5) mm olur.
Cevap C

1 Beğeni