Acil bakar mısınız. Problemler

Doğru Cevap:B

15 kadın ve 20 erkek toplamı 35 eder.
Bu toplama kendisini de eklersek 35 + 1 = 36 olur.