Acil bi bakar mısınız?

  1. Soru için şöyle düşünmen lazım :
    (X,y) olmak üzere burada x ifadesi 4’tür . Yani 4-7y=39 , -7y= 35 tir . Bu durumda y “-5” tir. a-3 =-5 ise a=2. :slight_smile:

  2. Soruda ise x her 50 gr arttığı zaman y de 14 kalori artıyor ya da azalıyor. 7 kaloride ise 25 gr azaltır ya da arttırır. 28 i 4 e bölersek 7 kalori elde ederiz ayrıca 100 gramıda 4 e bölmemiz lazım . 100÷4=25

1 Beğeni