Acil cevap anlatarak?

1 Beğeni

Cevap A çünkü a şıkkında ilk cümlede kullanılan bağlaç ikinci çümlesinde kullanılan birliktelik anlamı verdiği için edattır. Bu ikisi tür bakımından birbirinden farklıdır