Acil lazım sorum var bir bakarmısınız

Bir bayrak direğinin yüksekli ğini ölçmek isteyen bir öğrenci, direkten 12 m uzaklaşarak yere dik olacak şekil de bir çubuk dikiyor. Çubuktan 3 m uzaklaşıp, yere bir ayna koyduğunda çu buğun uç noktası ile direğin uç noktası ni aynada aynı hizada görüyor.

Çubuk yerden 2 m yükseklikte olduğuna gö-
re direğin boyu kaç m’dir?

A. 8

B. 10

C. 12

D. 14