Acil yardım eder misiniz yaş problemleri konusu cevap E

Doğru Cevap:E

4 yıl sonra iki çocuğun yaş toplamı :
18 + 4 + 4 = 26
Annenin yaşı 32 + 4 = 36
Toplam = 36 +26 = 62 olur.