Acil yardım edin

0,3542 g saf bir sodyum karbonat omegi. Na.co, suda çözülüyor ve hidroklorik asit çözeltisi ile titre ediliyor. Metil oranj indikatörü dönüm noktasına ulasmak 30,2 ml HCL kullanılıyor, Asidin molaritesini hesaplayınız Reaksiyon aşağıdaki şekildedir

Na,CO, + 2HCI

2 NaCl-H.0 -

CO2