Acil yardım son günüm

1) 60 Hz lik bir alternatif akımın dalga boyu kaç km dir?

2) Maksimum değeri 120 v, frekansı 50 Hz olan bir alternatif gerilimin t = 1msn deki ani değeri kaç volt’tur?

3) I = 20 sin(314t-20o) şeklinde verilen akımın frekansı nedir?

4) U= 40.sin(628t+30o) şeklinde tanımlanan gerilimin frekansı nedir?

5) Maksimum değerleri I1= 7,1 A ve I2 = 5,7 A olan akım değerlerinin etkin değerleri nedir?

6) 500 mH lik bir bobinin 50 Hz deki reaktansı nedir?

7) Bir bobine 100 Hz lik bir AC sinyal uygulandığında bobin 314 Ω ‘luk bir reaktans gösteriyorsa bobinin endüktansı kaç mH ‘dir?

8) 47 µF lık kondansatörün 120 volt-50 hz lik kaynaklara göstereceği kapasitif reaktans nedir?

9) Kapasitansı 2 KΩ olan bir kondansatörün bağlı olduğu kaynağın frekansı 50 Hz ‘dir. Buna göre, kondansatörün kapasite değeri kaç mikroFarad’tır??

10) Bir kondansatörlü deverede XC=3 Ω ve devrenin çektiği akım 20 A olduğuna göre devrenin gücünü bulunuz.