Acilen bakar mısınız 9. Sınıf oran orantı konusu

Doğru Cevap:B

1 Beğeni