Acilen bakar mısınız?

Doğru Cevap Şıkkı:

@Irem_Dolunbay

Ortak kök x ise kökler toplamı;

x+6=k
x+3=-p (bu denklemi eksi ile çarpıp toplayalım)
3=k+p