Acill bakar mısın

Doğru Cevap Şıkkı:

Bence cevap c şıkkı. Şafak zaman

anlamı katıyor.

1 Beğeni