Acill bakar mısınız 9. Sınıf konusu oran orantı

Doğru Cevap:E