Acill bakar mısınız kar zarar problemleri konusu

Doğru Cevap:A

x = Alınan kola sayısı
x.125= Tamamının mâliyeti
x/4 = Bedava kola sayısı
x + x/4 = Toplam kola sayısı = 5.x/4
5.x/4 . 180 - x.125 = Kâr = 100.x

100.x/125.x = 80/100