Acill bakarmısınız lütfen 9. Sınıf oran orantı konusu

Doğru Cevap:E

xyz/(xyz)^2=1/444
1/xyz=1/64=> xyz=64 olur