Acill lütfen köklü ifadeler 9. Sınıf konusu cevap B

Doğru Cevap:B