Acilll yardımmmm edinnn

10 lar basamağı 1 artarsa toplam 5*10 = 50 artar
1 ler basamağı 1 azaltılırsa toplam 5 azalır
Fark 45 artış yönünde olur.

A+45

Cevap B