Acilllen bakar mısınız?

Doğru Cevap:

Cevabı attın mı bilmiyorum ben göremedim ama ben 60 olarak buldum doğru mu

Evet doğru çözümü atar mısınız?