Anlamadiğim bazi sorular var cözermisiniz

Anlamadiğim bazi sorular var cözermisiniz
0

2
MATEMATİK 8. SINIF A

 1. Ahmet Öğretmen bir doğal sayının pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı olduğunu öğren-
  cilerine söyledikten sonra; bir doğal sayının pozitif bölen sayısını veren formülü aşağıdaki gibi not
  olarak veriyor. NOT
  a, b ve c birbirinden farklı asal sayı, A bir doğal sayı olmak üzere;
  A= ax
  . bx
  . cz
  şeklinde asal çarpanlarına ayrılıyorsa bu sayının pozitif bölen sayısı
  (x +1) . (y + 1) . (z + 1)’dir.
  Buna göre 180 sayısının tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır?
  A) 18 B) 24 C) 36 D) 40
 2. Ağırlıkları verilen 40 kg bulgur ve 54 kg pirinç birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta çuvallara bölü-
  necektir.
  Tartma işlemini yapan kişi, tartının çuvalların gerçek ağırlıklarından 5 kg fazla gösterdiğini öğren-
  miştir.
  40 kg bulgur 54 kg pirinç
  Bulgur ve pirinç çuvallarının aynı tartıda tartıldıkları bilindiğine göre; bu iş için en az kaç çu-
  vala ihtiyaç vardır?
  A) 9 B) 12 C) 18 D) 24