Anlatabilir misiniz?

Cevap 0 çünkü 12 nin kareside -12 nin kareside 144 yapar . Toplarsan 0 olur. :slight_smile: