Aralarında asal iki sayının çarpımına bölünebilme

Cevap 15