Ardışık sayilar

x = 3.5 + 5.7 + ….+ 21.23
y= 5.7 + 7.9 + ……+ 23.25

aralarındaki fark
y-x = 23.25 - 3.5 olur. (Diğer tüm terimler ikisinde de vardır.)
y-x = 575 - 15 = 560

Başarılar