Ardışık sayılar

Terim sayısı TS = ((97 - 7)/3)+1 = 31

Toplam = ((97+7)/2 ) * 31 = 52 * 31 = 1612

1 Beğeni