Aritmetik ortalama

B sayısı A sayısının 25 te biri olduğuna göre cevap %4 olur.