Aritmetik ortalama

Ayşe 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada,5 sorusunu 10 dakikada ve13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor.Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.

Toplam harcadığı süre ; 30 + 10 + 20 = 60 dakika
Toplam soru sayısı = 30

Bir soru için geçen süre = 60/30 = 2 dakika