Arkadaşlar Yardım Edermisiniz

Cevap 1 ve 2 ; kolloit te ve pıhtılaştırılacak karışımımızdaki farklı fazlarda tanecik bulundurma ve santrifüjlemeyle çöktürülemeyen yapıların çöktürülmesi esastır.