Asal çarpanlar konusu

image

Yukarıdaki denklemi verilen sayıya uyarlarsak;

parantez içleri üslü sayı olacak şekilde;

2(n+6).3(3).5(n) = 12(3).10(n)

olacaktır.
formülü uyarladığımızda
(n+7).4.(n+1) = 288
n²+8n-65= 0
(n-5)(n+13) = 0

n = 5 bulunur.
Cevap:A

12 üzeri 3 'ün 2 üzeri 6 3 üzeri 3 şeklinde açılmasını anlayamadım ben ama

12, 2 üzeri 2 çarpı 3 dür, tekrar üçüncü kuvvet alınınca üstler çarpılır 2 üzeri 2, 2 üzeri 6 olur diğeri de 3 üzeri 3

Teşekkür ederim anladım şimdi