Asal sayılarla problemler

416 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda parantez üslü ifadeyi göstermek üzere;

416 = 2(5).13(1) şeklinde yazabiliriz.
Bu durumda kare = 2, üçgen = 1 olur.

2.1 + 2/1 = 2+2 = 4 olur.
Cevap B