Atatürkün hayatı

6) Mustafa Kemal, Sofya askeri ataşeliği sırasında bölgede kalan Türkleri ve onların yayımladıkları gazeteleri ziyaret ederek onlarla yakın ilişkiler kurmuş, Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmıştır.

Mustafa Kemal’in, bu faaliyetleri gerçekleştirmesi nde,

  1. Türk kültürünün korunması,

II. Balkanlardaki kültürel mirasa sahip çıkılması,

III. ulusal bilincin geliştirilmesi düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız i B) Yalnız Il C) Yalnız lll D) I ve ll E) I, Il ve Ill

7. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı sırasında geliştirdiği ve başarıyla uyguladığı yeni savaş taktikleriyle, sayı ve silah bakımından üstün bir ordunun sadece halk desteği sayesinde nasıl durdurulabileceğini gösterdi.

Buna göre Trablusgarp Savaşı’nın Mustafa Kemal’e;

savaş deneyi mi kazanma,

II. zor şartlar altında karar verme becerisini geliştirme, III. demokratik uygulamalan yakından görme,

IV. ülkenin menfaatleri için halkı harekete geçirme konulanndan hangilerinde katkı sağladığı savunulabilir?

A) I ve ll B) I ve III C) II ve lI D) Il ve IV E), Il ve IV

8. “Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceği m.”

"… Şu anda günün nasıl ağardığını görüyorsam uzaktan

bütün doğu uluslarının uyanışını da öyle görüyorum." "Biz büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağı şeyleri

yapar gibi görünen sahtekårlardan değiliz."

Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisi arasında

doğrudan bir bağlantı kurulamaz?

A) Vatanseverlik B) Milliyetçilik C) Banişseverlik D) İleri görüşlülük

E) Gerçekçilik

9. Karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen mücadelesine devam eden Mustafa Kemal, bir yandan

ordunun eksikliklerini giderirken diğer yandan taarruz planını gizli tutmaya özen gösterdi. Çünkü o, beklemediği bir anda başlamış ve kısa sürede sonuca ulaşmıştır.

taarruz stratejisini milletin tüm imkanlarını seferber ederek düşmanın beklemediği bir zamanda aniden harekete geçme esasına dayandırmıştı. Nitekim Büyük Taarruz, Yunan ordusunun hiç

Bu bilgiler Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’de; 1. planlama, II. karar alma, III. uygulama

aşamalarından hangilerinde başarılı olduğunu göstermektedir? A) Yalnız! B) Yalnız il C) Yalnız III D)I ve Il E) I, II ve lII

10. Milli Mücadete yıllarında Mustafa Kemal halkı organize etmiş ve mücadelenin kazanılmasını

sağlamıştır.

Mustafa Kemal’in bu başarısında;

I. sorun çözücü olma, II. liderlik, II. teşkilatçılık özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnızım B) Yalnız il C) Yalnız III D I ve ll E) I, Il ve lI

11.“Memleket, mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu, hayat davası dır”

Atatürk’ün bu sözleri onun; 1. insanlık barışı için çalışma, II. evrensel değerleri benimseme,

II. yenilikçi ve kararlı olma

özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır? A) Yalnız 1 B) Yalnız Il C) Yalniz ill D) Il ve Ill E) 1, Il ve ll