Atom yapısı

X+2 durumunda yani 2 elektron vermiş; 4 elektron alırsa x-2 durumunda olur. Y ise -3 yani 3 elektron almış durumda 4 elektron verirse y+1 durumuna gelir.