Ayrıntılı anlatır mısınız

Doğru Cevap Şıkkı:

İkinci denklemin her iki tarafını 3 ile genişletir ve her iki denklemi eşitlersek;
(2m-1)x+(n+2)y = 3x+6y olur
x ve y katsayılarını eşitlersek;
2m-1=3 ise m=2
n+2=6 ise n=4
m.n=2.4=8 olur.

1 Beğeni