Bağıl hareket sorusu acill sınavda çıkcak

X ve Y araçları aynı yön ve doğrultuda Vx=15 m/s ve Vy=10 m/s hızlarla hareket etmektedir
Buna göre başlangıçta X aracı Y aracının 600 metre gerisinde olduğuna göre kaç dakika sonra X aracı Y aracını yakalar?

1 Beğeni