Basamak kavram

abc, bca ve cab üç basamaklı sayılardır. abc + bca + cab = 1332

olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır?

A) 9

B) 10

C) 11

D) 12

1 Beğeni