Basamak kavramı sorusu

Doğru Cevap:d şıkkı anlatırsanız çok sevinirim

10 sayının birler basamağı 5 arttırılırsa 105 den 50 artar
10 sayının yüzler basamağı 4 arttırılırsa 10
400 den 4000 artar
10 sayının binler basamağı 1 azaltırırsa 101000 den 10000 azalır
10 sayının onlar basamağı 2 azaltırırsa 10
20 den 200 azalır

Toplam sayımız 6150 azalır.

1 Beğeni

10 * 5 = 50
10 * 400 = 4000
10 * (-1000) = -10000
10 * (-20) = -200
toplarsak; -6150 bulunur. D şıkkı doğru cevap

1 Beğeni