Basamak kavramı

(1) kısmı 3 değil 30 düşüneceksin. Çünkü bir basamak ileri kaydırılmış yani ×10 değeri alacak. Toplamı 32 olur. 8288/32= 259 olur. 259×23=5957