Basamak kavrami

ABB ve CDD üç basamaklı doğal sayılar olmak

üzere,

B = D-2

A = C + 3

olduğuna göre, ABB - CDD farkı kaçtır?

A) 179

B) 278 C) 322

D) 378 E) 422

a, b ve c birer rakam olmak üzere,

a > b>c>4

koşulunu sağlayan kaç tane üç basamaklı abc

doğal sayısı vardır?

A) 8 B) 9 C) 10 D)11 E) 12

7 ve 8. Sorulara bakabilirmisiniz