Basamak kavramı

5 lik sayma sisteminde kullanılabilecek en büyük sayı 4 olduğuna göre;
En büyük üç basamaklı sayı 432 dir.

Cevap C